המשחק הוא מרתק והאימון אומנות

רשימת אימונים - אימוני כדורגל לילדים (13-14)

כל החומר המקצועי פתוח כולל אימונים ותוכניות אימונים לרוכשים מנוי שנתי! לרכישה
שם נושא דגש עומס זמן תיאור מצגת  
4000טכני - טקטי - כושר גופנימשחקי תנאי טכניים טקטיים עם יתרון מספרי להתקפה. מסירה, עצירה וסיבולת בסיסיתקשה 85
אימון הכולל ריצה וטכניקה לחימום.
משחקון 4:2 תחרותי.
תרגיל טכני + כושר גופני המשלב תנועה ומסירות קצרות וארוכות.
משחקון של יתרון מספרי עם תומכים.
ומשחק לסיום הכולל ואריאציה של החלפת תפקידים. 
אימון המתאים ליום 2 בתוכנית אימונים 403

צפה
4001טכני - טקטי - כושר גופניטכני טקטי עם סיום לשער, כדרור והטעיות גוף בשילוב מהירות, לימוד ריצה, משחק מהצדדיםקשה 95
אימון הכולל הובלת כדור והטעיות גוף בקצב גבוה.
אימון מהירות עם ובלי כדורים.
טכניקה מול השער בשלשות.
משחקון טכני - טקטי בעומס גבוה עם דגש על משחק מהצדדים.
ומשחק ליישום הלימוד שנרכש מתרגילי האימון.
אימון המתאים ליום 3 בתוכנית אימונים 403

 
צפה
4002טכני - טקטי - כושר גופניכדרור, שמירה אזורית ודואלים 1:1 2:2קשה 90
אימון הכולל את כל מרכיבי המשחק כאשר הכושר הגופני מיושם תוך כדי תרגול דואלים של 1:1 ו- 2:2.
טכניקה בריבוע לתרגול כדרור, בחימום.
משחקון ללימוד שמירה אזורית.
דואלים עם שערים ודגש על לימוד משחק ההגנה.
משחק מסכם על מגרש שלם, ליישום תרגול שמירה אזורית, משחק מעבר וחזרה להגנה לאחר איבוד הכדור.
לסיום כוח ומתיחות. 
צפה
4003טכני - טקטי - כושר גופניתנועה ללא כדור, קואורדינציה, מהירות תגובה, טכניקת סיום לשער ומשחק מעברקשה 80
אימון הכולל לימוד תנועה והתפרשות בשטח.
משחק מחשבה.
פרק של כושר גופני ובו מהירות תגובה, עם ובלי כדורים.
תרגול סיום לשער ביתרון ושוויון מספרי, עם דגש על מהירות הביצוע.
משחק סיום עם תומכים וארגון טקטי, כדי לתרגל מעבר מהיר מהגנה להתקפה.
אימון המתאים ליום 6 בתוכנית אימונים 403

 
 
צפה
4004טכני - טקטיכדרור, הטעיות גוף, סיום לשער, בעיטה לשער עם נגיעה של סיבולתקשה 95
אימון המוקדש לדואלים וסיום לשער.
בחימום תרגול של הובלת כדור, קואורדינציה ושליטה בכדור.
משחקון עם שני שערים קטנים ושני שערים גדולים, הבקעה תוך כדי כדרור מצד אחד וסיום לשער רגיל מצד שני.
תרגיל טכני של דואל 1:1 עם בעיטה לשער, החלוץ מול מגן.
משחקון סיום במגרש מחולק ל-3 אזורים עם תנאים. 
צפה
4005טכני - טקטי - כושר גופנימסירה - עצירה, החזקת כדור, מהירות, סיבולת.קשה 100
אימון שבסיומו משחק פנימי של קבוצה שלמה.
בחימום מסירות בתנועה עם שילוב ריצות מגוונות וטכניקה בזוגות.
פרק כושר גופני המוקדש למהירות תחרותית עם ובלי כדור.
משחק מחשבה ב-3 צבעים.
תרגיל טכני עם עבודה ארובית בשלשות.
ארגון טקטי במשחק הסיום. 
צפה
4006טכני - טקטי - כושר גופניכדרור, בעיטה לשער, החזקת כדור, הגנה אזורית, סיבולת ומהירות.קשה 90
אימון של כדרור, תנועה ובעיטות לשער.
חימום עם דגש על כדרור ותנועה ללא כדור, בשילוב קואורדינציה ומשחק שעשוע.
החזקת כדור תחרותית בין 3 זוגות.
בעיטות לשער לאחר כדרור ממיקומים שונים.
משחקון טקטי - טכני עם הגנה אזורית ומשחק מהצדדים.
ולסיום משחק חופשי עם היבט פסיכולוגי. 
צפה
4007טכני - טקטי - כושר גופניכדרור, טכניקה בתנועה, משחקי מחשבה, החזקת כדור, קואורדינציה, משחק מהצדדים. 80
אימון הכולל את כל מרכיבי המשחק.
חימום קוגניטיבי (מחשבתי) עם כדרור, מסירה ותנועה מהירה, ומשחקון ב-3 צבעים.
החזקת כדור עם תומכים דינמיים.
פרק של כושר גופני המוקדש לקואורדינציה.
לסיום, משחקון טקטי עם תומכים, עם דגש על משחק מהצדדים. 
צפה
4008טכני - טקטי - כושר גופניטכניקה אישית, שליטה בכדור, החזקת כדור, דואלים, סיום לשער, חיסרון ויתרון מספרי.קשה 100
אימון הכולל את כל מרכיבי המשחק.
חשיבות לצד המנטלי.
בחימום טכניקה אישית, ובזוגות.
דואלים 1:1 2:2 עם ובלי שערים ושוערים.
משחקון על שטח קטן, עם תנאי טקטי, ובתוכו מרכיב של סיבולת ספציפית.
לסיום משחק חופשי.
בחזרה לרגיעה, זיהוי מנהיגות. 
צפה
4009טכני - טקטי - כושר גופניכדרור, כוח, מהירות תגובה, קואורדינצייה, יתרון וחיסרון מספרי, משחק מהצדדים.קשה 90
אימון שמתאים ליום לפני המשחק.
חימום טכני בתנועה ושילוב של משחקון תגובה.
פרק של כושר גופני: קואורדינצייה ומהירות תגובה, עם ובלי כדורים.
תרגיל טכני - טקטי, עם שני שערים ושוערים, חיסרון ושוויון מספרי.
תרגיל טקטי, להכנה למשחק, קבוצה שלמה מול קבוצה חלקית.
משחקון לסיום, ללא התערבות המאמן. 
צפה
4010טכני - טקטי - כושר גופניבניית המשחק, עצירה ומסירה, מסירות ארוכות, דגש אירובי, מעבר מצד לצד, יתרון וחיסרון מספרי, משחק רחב, הגנה צפופה.קשה 80
אימון המתאים לתחילת שבוע.
אימון עם דגש על טכניקה.
בחימום הובלת כדור וכוח.
החזקת כדור ביתרון מספרי, עם תנאים.
תרגיל טכני בשלשות, עם מסירה כפולה וארוכה.
משחקון ביתרון מספרי ודגש על העברת צד, כדי להבקיע.
משחק סיום של קבוצה שלמה, עם חילופי תפקידים. 
 
צפה
4011טכני - כושר גופני - טקטיכדרור, סקיפינג, מהירות, בעיטות לשער, בניית המשחק, יתרון מספרי, דואלים.קשה 95
אימון המתאים לאימון השני בשבוע.
חימום טכני ברביעיות בריבוע, והחזקת כדור. 
כושר גופני המוקדש לקואורדינציה ומהירות תחרותית, עם ובלי כדורים.
מסלולי טכניקה מול השער, עם בעיטה, מזוויות שונות.
משחקון במגרש המחולק ל-3 אזורים, עם דואלים ויתרון מספרי.
בניית המשחק באזור המרכזי, עם דגש על מיקום השחקנים ע"פ האזורים.
משחק סיום, במגרש גדול יותר, כהמשך למשחקון בתרגיל שלפניו. 
 
צפה
4013טכני - טקטי - כושר גופנימסירות, כדרור, קואורדינצייה, שמירה אזורית, משחק ראש, סיבולת בסיסית.קשה 105
אימון המתאים ליום האימונים הראשון בשבוע.
חימום של טכניקה אישית, כדרור בשילוב קואורדינציה.
משחקון ללימוד שמירה אזורית עם שערים קטנים.
החלק האנליטי מוקדש למסירות מגוונות, שליטה בכדור וכדרור.
משחק סיום עם היבט גופני של סיבולת בסיסית, עם תנאים, בהתאם לבעיות שמגלה מאמן הקבוצה. 
אימון המתאים ליום 2 בתוכנית אימונים 400
צפה
4014טכני - טקטידואלים, טכניקה אישית, משחק מהצדדים, סיום לשער, משחק ראש, מסירה כפולה.קשה 85
אימון טכני - טקטי עם דגש על דואלים 1:1 2:1.
חימום בריבועים של טכניקה אישית.
בהמשך החימום איזכור לנושא הדואלים.
טכניקה בשלשות מול השער עם דגש על משחק מהצדדים וסיום לשער, ברגל ובראש.
קטע טכני - טקטי של 1:1 2:1 מול השער, עם אזורים מסומנים.
משחקון סיום על שטח קטן, ליישום הלימוד, דגש על משחק ראש ומסירה כפולה. 
אימון המתאים ליום 4 בתוכנית אימונים 400
צפה
4015טכני - טקטי - כושר גופניכדרור, שליטה בכדור, קואורדינציה, קפיצות, מהירות, דואלים, בעיטות לשער.קשה 90
אימון המתאים לתחילת השבוע, וכולל את כל מרכיבי המשחק.
חימום עם כדורים, דגש על טכניקה אישית, כדרור והטעיות גוף.
פרק של קואורדינציה, קפיצות ומהירות.
טכניקה מול השער, לשיפור הכדרור והבעיטה.
משחקון דואלים המשלב טכניקה וכושר גופני.
משחקון סיום לתרגול הנושאים שנלמדו.
אימון המתאים ליום 10 בתוכנית אימונים 403
צפה
4016טקטי - טכני - כושר גופניטכניקה בזוגות, משחק ראש, שליטה בכדור, סיבולת ארובית, כדרור, הגנה אזורית. משחק מעבר הגנה-התקפה.קשה 95
אימון בעומס גבוה המתאים לתחילת השבוע.
חימום של טכניקה בזוגות עם מספר דגשים ולסיום החזקת כדור בריבוע.
פרק ממושך של כושר גופני, עם ובלי כדורים, לשיפור הסיבולת.
משחקון טקטי, עם שערים קטנים, ללימוד הגנה אזורית.
משחקון סיום המשלב בלוק הגנתי והתקפות מעבר הגנה-התקפה, עם שער גדול ושוער ו-3 שערים קטנים ממול. 
אימון המתאים ליום 16 בתוכנית אימונים 403 
צפה
4017טכני - טקטי - כושר גופניטכניקה בתנועה, החזקת כדור, הגנה אזורית, התקפות מעבר, לחץ על היריב, זריזות וקואורדינציה.קשה 105
אימון בעומס קשה המתאים לתחילת השבוע.
בחימום טכניקה בזוגות בתנועה, בריבוע.
החזקת כדור עם תנאים באותם ריבועים, עם מספר שחקנים קטן.
משחקון טקטי עם שער גדול ו-4 שערים קטנים, לתרגול הגנה אזורית, התקפות מעבר ולחץ על היריב.
מסלול זריזות וקואורדינציה.
לסיום משחקון עם שערים קטנים רבים, המפוזרים בשטח. 
אימון המתאים ליום 2 בתוכנית אימונים 402 
צפה
4018טכני - טקטי - כושר גופניטכניקה אישית, טכניקה בזוגות, טכניקה מחשבתית, מהירות תגובה, הגנה אזורית, משחק מעבר, בעיטות לשער.קשה 95
אימון הכולל את כל מרכיבי המשחק בעומס קשה.
בחימום טכניקה אישית ומחשבתית בזוגות, בסיום משחק מחשבה ב-3 צבעים.
תרגיל כושר גופני המוקדש למהירות תגובה לצליל ולצבע, גם עם כדורים.
משחקון טכני - טקטי הגנה-התקפה.
בעיטות לשער עם דגש על דיוק בבעיטה.
משחק סיום של כל הקבוצה.
אימון המתאים ליום 5 בתוכנית אימונים 401 
 
צפה
4019טכני - טקטי - כושר גופניהחזקת כדור, בניית המשחק מההגנה, מעבר הגנה התקפה, כדרור, סיבולת אירובית בסיסית, קואורדינציה.בינוני 105
אימון המתאים ליום האימונים הראשון בשבוע.
חימום הכולל ריצה, כדרור עם סללום, וגמישות, בחלוקה ל-2 קבוצות.
החזקת כדור עם תומכים וג'וקרים.
טכני טקטי עם יתרון מספרי להתקפה והחזקת כדור בהגנה.
ומשחק סיום ע"פ סגנון המשחק.
אימון המתאים ליום 2 בתוכנית אימונים 404 
צפה
4020טכני - טקטי - כושר גופניבניית התקפה וסיום לשער, מעבר התקפה-הגנה, כדרור, הטעיות גוף, בעיטות לשער, סיבולת אינטנסיבית ספציפית, קואורדינציה, גמישות.קשה 95
אימון המתאים לאמצע השבוע 
אימון טכני - טקטי עם קטע של כושר גופני בלי ועם כדורים.
חימום של טכניקה אישית וקטע של קואורדינצייה.
החזקת כדור עם מעבר מריבוע לריבוע.
עבודה אישית של כדרור ובעיטות לשער.
ולסיום משחקונים על שטח קטן בעומס גופני גבוה.
אימון המתאים ליום 3 בתוכנית אימונים 404 
 
צפה
4021טקטי - טכני - כושר גופנילחץ על היריב, טכניקה בזוגות, קואורדינציה, שמירה אזורית, 1:1 2:1קשה 105

אימון המוקדש ללימוד לחץ על היריב ושמירה אזורית.

חימום טכני בריבועים עם דגש על הרמת ראש ודואלים.

קואורדינציה עם תיזכורת נוספת ל- 1:1 לאחר כדרור בסללום.

טכניקה בזוגות עם לחץ על מוביל הכדור, ובסיום לימוד הבסיס של שמירה אזורית.

2:1 מול השער עם לחץ על היריב, והגנה נוספת אקטיבית לפני הסיום לשער.

משחקון טקטי לתרגול הלחץ על היריב, ושמירה אזורית.

לסיום משחק חופשי, עם תנאים המועדדים לחץ על היריב. 

צפה
גיורא שפיגלמאמן יקר,
אני מזמין אותך להכנס לאתר ולהתרשם מתוכנו.
האתר מכיל אימונים, תוכניות אימונים, ומאמרים מקצועיים הכוללים את כל הידע והנסיון שלי.
גיורא שפיגל