המשחק הוא מרתק והאימון אומנות

רשימת אימונים - אימוני כדורגל לנוער (17-19)

כל החומר המקצועי פתוח כולל אימונים ותוכניות אימונים לרוכשים מנוי שנתי! לרכישה
שם נושא דגש עומס זמן תיאור מצגת  
2000טכני - טקטי - כושר גופנימשחק מהצדדים וסיום לשער עם דגש על מהירותקשה 100
אימון הכולל את כל מרכיבי המשחק בעומס גבוה.
חימום ובו קואורדינציה ומשחק מחשבה
אימון מהירות ללא כדורים ובסופו מול השער עם כדורים.
משחקון טכני - טקטי הגנה - התקפה.
לסיום משחק עם תומכים לשיפור הדיוק בכדורים ארוכים והגבהות. 
אימון המתאים ליום 10 בתוכנית אימונים 201

צפה
2001טקטי - טכני - כושר גופנילחץ על היריב, מעבר הגנה/התקפה, סיום מהיר לשער, יתרון וחיסרון מספרי, הגנה אזורית.קשה 85
אימון המוקדש לשחקני ההגנה.
חימום המשלב קואורדינציה, חטיפת כדור ומשחקון לחץ.
תרגיל טקטי טכני מול השער של 2:1 ב- 3 ריבועים.
הנעת כדור עם לחץ והתקפת מעבר הגנה/התקפה בשני ריבועים אחד בתוך השני.
משחקון סיום עם שער גדול ו-3 שערים קטנים לשיפור הגנה אזורית ולחץ על היריב. 
צפה
2002כושר גופני - טכני - טקטיהחזקת כדור, משחקי תנאי, סיבולת כוח, שמירה אזורית קשה 100
אימון עם דגש על כושר גופני ומשחקי תנאי לשיפור הטכניקה עם היבטים טקטיים.
חימום המשלב קואורדינציה ומשחקון להמשך חימום.
פרק ארוך של כוח.
משחקון החזקת כדור לשיפור המשחק המהיר ומשחק לעומק עם דגש על כושר גופני.
משחק מסכם שבו כל קבוצה בפרק הזמן שלה תידרש ללימוד וביצוע  שמירה אזורית.
אימון המתאים ליום 16 בתוכנית אימונים 201

 
 
צפה
2003טכני - טקטי - כושר גופנימשחק התקפה מהצדדים, משחק מעבר, מהירות אנאירובית ללא חומצת חלב, יתרון וחיסרון מספריקשה 100
אימון הכולל מספר היבטים טכניים - טקטיים.
חימום עם טכניקת כדרור, עצירה ומסירה.
מהירות תגובה, תחרות בין 2 שחקנים למרחקים שונים עם פעולה טכנית בסיום כל ריצה.
משחקון טכני - טקטי בחיסרון ויתרון מספרי לתרגול שמירה אזורית ומשחק מעבר מהיר.
משחקון טכני - טקטי נוסף באותו שטח מגרש כדי לעודד משחק מהצדדים, הגבהות, משחק ראש וסיום לשער בנגיעה.
בשני המשחקים האחרונים יש גם הבט גופני הדורש רגישות להתאוששות השחקנים. 
צפה
2004כושר גופני - טקטי - טכנימשחק הגנה - התקפה, משחק מעבר וסיבולת ספציפית - עוצמה אירוביתקשה 100
אימון עם עומס גבוה מאוד הכולל כושר גופני עם ובלי כדורים.
חימום עם טכניקה בשלשות ואחזקת כדור.
משחקון עם מעבר של המשחק מאזור אחד לשני במגרש. 
טכני טקטי התקפה נגד הגנה עם יתרון מספרי להתקפה.
משחק עם עומס גופני גבוה על שטח קטן עם דגש על מהירות ההבקעה.
צפה
2005טקטי - טכני - כושר גופניעבודה טקטית של כל הקבוצה, סיבולת בסיסית והורדת עומסבינוני 117
אימון המוקדש כולו לטקטיקה קבוצתית.
שילוב של מהירות וכוח בחימום ובחזרה לרגיעה.
האימון מתחיל עם לימוד תאורטי של סגנון המשחק.
התרגילים כוללים משחקים טקטיים של קבוצה שלמה
תרגול מצבים נייחים.
יישום ההנחיות התאורטיות של סגנון המשחק וההיבטים הטקטיים בכל התרגילים.
אימון המתאים ליום 12 בתוכנית אימונים 201

 
 
צפה
2006טכני - טקטי - כושר גופניטכני טקטי משחק התקפה וסיום לשער, מהירות, כוח עם משקל הגוףבינוני 85
אימון של יום לפני המשחק.
בחימום, טכניקה אישית ברצועת האמצע, בשילוב כוח איזומטרי.
משחקון טכני טקטי באותה הרצועה, עם דגש על מסירות עומק. 
מהירות תגובה משולבת בקפיצות ובעיטה לשער.
טכניקה בשלשות מול השער, בעיטה ונגיחה.
טורניר משחקים עם דגש על הבקעת שערים מהירה. 
צפה
2007כושר גופני - טכני - טקטיטכניקה אישית, מסירה - כידרור, קואורדינציה ומהירות, דואליםקשה 105
אימון המתאים לאמצע השבוע, ימים שלישי או רביעי.
החזקת כדור בחימום.
לימוד ריצה וקואורדינציה משולב עם כדורים.
דואלים במקביל על 2 השערים כדי לאפשר מספר חזרות רב.
לסיום, משחקונים על שטח קטן בעומס גבוה.
אימון המעודד כדרור, לקיחת סיכון וסיום לשער. 
צפה
2008טכני - טקטיטכניקה בזוגות, כדרור, בעיטות לשער בנגיעה, משחק מהיר, יתרון מספריקשה 85
אימון מיוחד להתקפה.
חימום של טכניקה אישית ובזוגות, תרגול המסירה.
טכניקה מול השער, בעיטה ללא עצירה.
טכניקה מול השער, בעיטה לאחר עקיפה.
משחקון לסיום עם תומכים ותנאים, בשלוש רצועות רוחב. 
צפה
2009טכני - טקטי - כושר גופניטכניקה אישית ובזוגות, כדרור, חטיפת כדור, דואלים, כדורים ארוכים, הגנה אזורית, משחק מעברקשה 90
אימון המוקדש ללימוד משחק הגנה.
חימום הכולל טכניקה אישית בזוגות ובשלשות עם דגש על חטיפת כדור.
משחקון טכני טקטי - דואל 1:1.
תרגיל טכניקה הגנתית עם כדורים ארוכים ושליטה בכדור.
לסיום משחקון טקטי טכני 2:2 עם תנאים. 
צפה
2010טכני - טקטיסקיפינג, הגבהות וסיום לשער, עקיפות, משחק ראש, משחק מהצדדיםקשה 80
אימון המוקדש ללימוד משחק התקפה.
בחימום קואורדינציה ותרגול כדורים ארוכים.
טכני בשלשות מול השער עם סללום וסיום מהאוויר.
טכני בשלשות מול השער עם עקיפה והגבהה.
משחקון בשני חצאי מגרש עם תומכים, לשיפור משחק מהצד ומשחק ראש. 
צפה
2011טקטי - טכני - כושר גופניהגנה אזורית, ביצוע טקטי קוגניטיבי, טקטיקה אישית וקבוצתיתקשה 85
אימון המוקדש לשחקני ההגנה.
שמירה אזורית ב-4 שחקנים.
חימום עם מעבר מאזור לאזור וטכניקה קוגניטיבית.
משחקון הגנה אזורית ב-4 שחקנים עם שערי דלתות.
טכניקה אנאליטית בסיסית להגנה אזורית.
משחקון סיום עם תומכים התקפיים, שער גדול ושערים קטנים. 
 
צפה
2012כושר גופני - טכני - טקטיכוח, פארטלק, טכניקה מול השער, דואלים, מסירה כפולה.קשה 110
אימון בעומס גבוה, עם חלק ראשון של כושר גופני.
חימום המשלב ריצה קלה , מתיחות ומתגברות.
כוח חלק גוף עליון, ריצה בשינוי קצב, פארטלק.
טכניקה בשלשות מול השער בשילוב פינוי שטחים, עקיפות, הצלבה וסיום לשער.
משחקון לשיפור 1:1, חלוץ מול שוער.
ומשחקון תנאי לסיום, לחיזוק המסירה הכפולה. 
צפה
2013טכני - טקטי - כושר גופניסיום לשער, בנית המשחק, משחק מהצדדים, דואלים.קשה 80
אימון המוקדש לשחקני ההתקפה.
חימום עם דגש על כדרור ומסירה, מסירה כפולה וריצות מגוונות.
טכני מול השער של 6 שחקנים עם בניית המשחק בקישור ויציאה להתקפה מהצדדים.
תרגול של 6 חלוצים נגד 3 מגנים עם הגנה אקטיבית והיבט טקטי.
משחקון טכני טקטי ב-3 אזורים עם דגש על משחק ההתקפה.
צפה
2014טכני - טקטי - כושר גופניהחזקת כדור, קפיצות, מהירות וכוח, טקטי מול השער, שמירה אזורית, לחץ על היריב ויציאה לנבדל.קשה 95

חימום עם תרגילי תנועה, עם ובלי כדורים. 

בהמשך החימום משחקון עם שערים קרובים.

החזקת כדור ברצועת אמצע.

פרק של כושר גופני הכולל קפיצות, מהירות וכוח.

משחקון טקטי על שער אחד.

ולסיום משחק חופשי. 

צפה
2015טכני - טקטי - כושר גופנימשחק ראש, טכניקה אישית, קפיצות וקואורדינציה, פינוי שטחים.בינוני 100
אימון טכני טקטי בשילוב קפיצות.
שיפור ולימוד משחק ראש.
טכניקה אישית במסלולים משולבת בקפיצות וקואורדינציה.
פנוי שטחים בשלשות עם סיום לשער.
משחקון המחזק את משחק הראש.
ולסיום בעיטות לשער, להנאה. 
צפה
2016טכני - כושר גופני - טקטיטכניקה אישית בזוגות ובשלשות, יכולת אירובית, החזקת כדור ומעברים, בניית המשחק מלמטה, לחץ על היריב ומיקום נכון.קשה 90
אימון טכני - טקטי שנועד גם לחזק את היכולת האירובית.
בחימום עבודה עם ובלי כדורים, בתרגילים דינאמים.
עבודה אירובית עם ובלי כדורים בשתי קבוצות, הכוללת טכניקת מסירה, תנועה וכדרור.
החזקת כדור עם תומכים לשתי הקבוצות.
משחקון של בניה מלמטה + סיום לשער, בהתאם לסגנון המשחק. 
צפה
2017טקטי - טכני - כושר גופניטכניקת כדרור ומסירה, טקטי מעבר הגנה-התקפה ו-התקפה-הגנה, עבודה אנאירובית ללא חומצת חלבקשה 105
אימון בעומס גבוה המתאים לתחילת השבוע.
חימום בריבוע הקסם, כדרור מסירה וריצה.
עבודה בכושר גופני על מהירות ללא חומצת חלב.
החזקת כדור ללימוד התקפת מעבר, הגנה-התקפה-הגנה. 
ומשחקון סיום לשיפור יכולת הכדרור וסיום לשער, תוך כדי התקפת מעבר. 
צפה
גיורא שפיגלמאמן יקר,
אני מזמין אותך להכנס לאתר ולהתרשם מתוכנו.
האתר מכיל אימונים, תוכניות אימונים, ומאמרים מקצועיים הכוללים את כל הידע והנסיון שלי.
גיורא שפיגל