המשחק הוא מרתק והאימון אומנות

תקנון האתר

האקדמיה של גיורא שפיגל

כתב וויתור, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות (DTP)

כל משתמש באתר האקדמיה של גיורא שפיגל כפוף לכתב הוויתור, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות המפורטים להלן (להלן לפי הקיצור באנגלית: DTP). הנך מתבקש[1] להקדיש זמן כדי לקרוא מסמך DTP זה ולהבינו. זאת מכיוון שזהו הבסיס לכל התקשרות חוזית בינך ובין האקדמיה של גיורא שפיגל. עליך לקרוא מסמך זה לפני השימוש באתר האינטרנט ו/או כל מידע המופיע באתר האינטרנט שלנו ו/או לפני רכישת מנוי, המופיעה באתרנו. אם אתה זקוק למידע נוסף, תוכל ליצור אתנו קשר באמצעות דוא"ל לתמיכה באתר.

א. כתב וויתור

אתר האקדמיה של גיורא שפיגל (להלן "אתר" או ה"אתר") מתמקד בהבאת מידע בתחום כדור הרגל, אימונים ותוכניות אימונים לבני נוער ולבוגרים. ידוע כי פעילויות ספורט תורמות לכושר גופני ולרווחת האדם. אולם לעתים יש בהן פוטנציאל סיכון לבני אדם מסוימים. לפיכך, אתה אחראי לבריאותך ולבטיחותך שעה שאתה משתמש במידע או באימונים ותוכניות אימונים, שקבלת דרך אתרנו. מומלץ לך לעבור בדיקת רופא שיקבע האם אתה כשיר גופנית להשתמש במידע, כולל האימונים ו/או התוכניות אימונים שבאתרנו.

1 אתה מאשר ומסכים כי בריאותך טובה וכי אתה כשיר מבחינה רפואית ליישם את המידע שבאתרנו ו/או להשתמש באימונים ובתוכניות אימונים המופיעים בו.

2. אתה מאשר ומסכים כי השימוש במידע שבאתרנו, כולל תוכניות אימונים ו/או האימונים, הוא באחריותך בלבד וכי האקדמיה של גיורא שפיגל כולל עובדיה הבכירים, מנהליה ובעלי המניות שלה (להלן: "האקדמיה של גיורא שפיגל), אינם אחראים לכל מצב שיש בו פוטנציאל של סיכון, כולל פציעה או מוות, שאתה או אחרים עלולים לפתח או לסבול ממנו כתוצאה מהשימוש במידע.

3. אתה מאשר ומסכים כי השימוש בכל מידע שבאתרנו, כולל התוכניות אימונים או האימונים, הוא באחריותך בלבד וכי האקדמיה של גיורא שפיגל אינה אחראית לכל נזק עלול להיגרם לך או לאחרים כתוצאה מהשימוש במידע.

4. אתה מאשר ומסכים כי שיתוף המידע המצוי באתרנו, כולל התוכניות אימונים או האימונים, הוא באחריותך בלבד וכי האדם המקבל ממך את המידע, במישרין או בעקיפין, עלול להיחשף לסיכון רפואי אפשרי.

5. אתה מאשר ומסכים כי השימוש במידע המצוי באתרנו, כולל האימונים והתוכניות אימונים, מטרתו לשפר את כישורי כדור הרגל שלך, או במידה ואתה מעביר את המידע לאחרים אך אין ערובה כי שיפור זה אכן יתרחש.

6. אתה מאשר ומסכים שלא להאשים את האקדמיה של גיורא שפיגל באחריות לאי-שיפור כישורי כדור הרגל שלך או של אחרים או לכל ירידה בכישורים אלו, שלך או של אחרים, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

7. אתה מאשר ומסכים כי האקדמיה של גיורא שפיגל אינה אחראית למידת הדיוק או ההתאמה של כל מידע שהוא, שהגיע מאתרי צד ג' והמופיע באתרנו, בין אם במישרין באמצעות פרסום באתרנו ובין אם בעקיפין דרך קישורים באתרנו. 

8. אתה מאשר ומסכים כי שימוש בכל מידע שהוצא מקישורים לאתרים, המצויים באתרנו, הוא באחריותך וכי האקדמיה של גיורא שפיגל אינה אחראית לכל מצב בריאות אפשרי, כולל פציעה או מוות, אשר עלולים להתפתח אצלך או אצל אחרים או להיגרם לך או לאחרים, כתוצאה מהשימוש במידע.

9. אתה מאשר ומסכים כי שימוש בכל מידע שהוצא מקישורים לאתרים, הנמצאים באתרנו, הוא באחריותך בלבד וכי האקדמיה של גיורא שפיגל אינה אחראית לכל סכנה העלולה להיגרם לך או לאחרים כתוצאה מהשימוש במידע.

ב. תנאי שימוש

1. מבוא

1.1 השימוש שתעשה באתרנו כפוף למסמך DTP זה. בעת שימוש באתרנו ו/או בכל מידע המופיע בו, כולל אימונים ותוכניות אימונים, אתה מאשר ומסכים כי קראת מסמך זה בעיון, כי אתה מבין את הוראות מסמך DTP זה והן מקובלות עליך לחלוטין. אם אינך מסכים, אזי אל לך להשתמש באתרנו או בכל מידע המופיע בו, כולל האימונים והתוכניות אימונים.

1.2 המידע המוצג באתרנו, כולל אימונים ותוכניות אימונים, ישים רק לגבי בני נוער ובוגרים, בני 13 ומעלה. כל העושה שימוש במידע באתר זה ו/או רוכש מנוי, מאשר ומסכים כי הוא בן יותר מ-18. אם אתה בן פחות מ-18, עליך לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי לשימוש במידע ו/או לרכישת מנוי באתרנו.

1.3 באתרנו נעשה שימוש בעוגיות (cookies). בשימוש באתרנו או בהסכמתך למסמך DTP זה, אתה נותן הסכמתך לשימוש בעוגיות, בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות שלנו.

2. השימוש באתר

2.1 המידע המצוי באתרנו, להוציא אימונים ותוכניות אימונים, נגיש לכל משתמשי האתר. תוכל להשתמש במידע זה ללא עלות, בכפוף להוראות מסמך DTP זה. משתמשים מנויים בלבד יכולים לגשת לאימונים ולתוכניות אימונים והן זמינים למנויים בלבד, כמתואר בפרק 3 להלן (אימונים ותוכניות אימונים באתר).

2.2 באפשרותך לעיין בדפים מאתרנו באמצעות דפדפן, להטעין דפים מאתרנו לצורך הטמנה (caching) בדפדפן, להדפיס דפים מאתרנו, להזרים קבצי שמע ו/או וידיאו מאתרנו ולהשתמש בשירותי האתר באמצעות דפדפן, הכול בכפוף להוראות האחרות של מסמך DTP זה.

2.3 להוציא מה שמותר במפורש בסעיף 2.1 או בהוראות האחרות של מסמך DTP זה, אתה מסכים שלא להטעין כל חומר מאתרנו למחשבך או לשמור בו כל חומר כזה.

2.4 אתה מסכים להשתמש באתרנו למטרותיך האישיות והעסקיות בלבד. אתה מסכים שלא להשתמש באתרנו לכל מטרה אחרת שהיא.

2.5 אתה מסכים שלא לפרסם שנית חומר מאתרנו (כולל פרסום חוזר באתר אחר), למכור חומר מאתרנו, להשכירו או להשכירו בשכירות משנה, להציג בפומבי כל חומר מאתרנו, לנצל חומר מאתרנו למטרה מסחרית; או להפיץ חומר מאתרנו בהפצה חוזרת; אלא אם כן קיימת התניה אחרת בהוראות מסמך DTP זה.

2.6 אנו שומרים את הזכות להגביל גישה לשטחים באתרנו, או לכל האתר, לפי שיקול דעתנו. אתה מסכים שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי להגבלת גישה, המצוי באתרנו.

2.7 אתה מסכים לא להשתמש באתרנו בכל דרך או לנקוט בכל פעולה העלולים לגרום או יתכן ויגרמו נזק לאתר או פגיעה בביצועיו, זמינותו או נגישותו, להשתמש באתרנו בכל דרך שאינה חוקית, יש בה תרמית או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעולה בלתי-חוקית, שיש בה תרמית או שהיא מזיקה, להשתמש באתרנו כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש ב, לפרסם או להפיץ כל חומר שהוא (או הקשור ל) תוכנת ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, לוגר הקשה, rootkit או כל תכנת מחשב מזיקה אחרת; לבצע כל פעילות שיטתית או ממוחשבת של איסוף מידע (כולל אך ללא הגבלה, גרידה, כריית נתונים, חילוץ נתונים וקצירת נתונים) באתרנו או בקשר אליו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב; לגשת לאתרנו או לבצע אינטראקציה אתו תוך שימוש בכל רובוט, עכביש או אמצעי ממוחשב אחר; להפר את ההנחיות שנקבעו בקובץ txt של הרובוט עבור אתרנו; לאסוף נתונים מאתרנו עבור כל פעולת שיווק ישיר (כולל, אך ללא הגבלה, שיווק באמצעות מסרונים, שיווק טלפוני ושיווק ישיר) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב; לאסוף נתונים מאתרנו כדי להתקשר עם פרטים, חברות או בני אדם או גופים אחרים.

2.8 עליך להבטיח כי המידע שאתה מוסר לנו באמצעות אתרנו, או בקשר אליו, הוא נכון, מדויק, מלא ואינו מטעה.

3. תוכניות אימונים ואימונים באתר

3.1 באתרנו ישנן אימונים ותוכניות אימונים ובהן תרגילים, אנימציות ומערכי משחק הקשורים לכדורגל.

3.2 הזכויות לשימוש באימונים ובתוכניות אימונים המוצעות באתרנו זמינות לבעלי מנוי שנתי. כדי להשתמש באימונים ותוכניות אימונים, אתה מסכים לשלם את מחיר המנוי השנתי לרכישת זכויות השימוש של אימון, אימונים, תוכנית אימונים או תוכניות אימונים מסוימים שאתה מעוניין בשימושם.

3.3 על ידי רכישת מנוי שנתי הזכויות לשימוש באימון או אימונים ובתוכנית אימונים תוכל לגשת לאימון או לאימונים ולתוכנית אימונים באופן מקוון, ככל שתרצה.

3.4 למרות הוראות סעיף 2.4, אם רכשת מנוי שנתי הזכויות לשימוש באימון, אימונים, תוכנית אימונים, מותר לך להראות חומרים מהאימונים ו/או מהתוכניות אימונים לאחרים, בכפוף לכך שהאימונים והתוכניות אימונים משמשים לאימון אחרים או לשם הפנייה לאתרנו.

4. רכישות באתר

4.1 ניתן לרכוש באתרנו באמצעות כרטיס אשראי המוכר על ידינו ובכפוף לאישור רכישה על ידי חברת האשראי. נוכל לקבל אמצעי תשלום אחרים כגון , PayPal, כמצוין בפרק באתר המתייחס לרכישות.

4.2 כדי לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי, אתה מסכים למסור לנו את המידע הבא: מספר כרטיס אשראי, תאריך תוקף של הכרטיס קוד CVC (שלוש הספרות בגב הכרטיס), שם בעל כרטיס האשראי, מספר הזהות של בעל הכרטיס וכתובתו ומספר הטלפון שלו.

4.3 כל עסקאות הרכישה מאובטחות באמצעות פרוטוקול SSL (Security Sockets Layer).

4.4 אנו שומרים את הזכות לשנות מפעם לפעם את מחירי המנוי השנתי. נוכל לייקר את המחירים או להוזילם. אתה מסכים שלא לבוא כלפינו בכל תביעה שהיא, במקרה ומחיר המנוי השנתי שרכשת המופיע באתרנו, נמוך יותר מהמחיר ששילמת בעבר.

5. רישום וחשבונות

5.1 תוכל להירשם ולפתוח חשבון באתרנו, על ידי מילוי טופס רישום חשבון באתרנו והגשתו. כחלק מהרישום, תתבקש למסור את שמך הפרטי, שם המשפחה, מספר תעודת זהות, גיל, כתובת דוא"ל, מקצוע (לא חובה) ועליך לציין שאתה מסכים להוראות טופס DTP זה. תתבקש גם למסור סיסמה שתשמש אותך לכניסה לאתרנו. 

5.2 ידוע לך היטב כי ישנם בני אדם העלולים להיחשף לסיכוני בריאות כתוצאה מהשימוש באתרנו, כולל האימונים והתוכניות אימונים ואתה מסכים שלא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בחשבונך כדי לגשת לאתר. כל הפרה של הוראה זו היא על אחריותך ועל אחריות האדם האחר ואי אפשר יהיה לראות בנו אחראים לכל סיכון אפשרי לבריאות, העלול להיגרם לאדם האחר או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש בלתי מורשה באתרנו. אתה מאשר ומסכים כי אתה מקבל על עצמך אחריות מלאה לכל סיכון בריאותי אפשרי העלול להיגרם לאדם האחר או לכל נזק שיגרום או העלול להיגרם, מהמידע שהתקבל משימוש בלתי מורשה באתרנו על ידי האדם האחר. אתה מסכים ומאשר כי לא תראה בנו אחראים לכל סיכון בריאותי העלול להיגרם או לכל נזק העלול להיגרם מכך שהתרת לאדם האחר להשתמש באתרנו וכי תפצה אותנו פיצוי מלא על כל פיצוי שנידרש לשלם לאדם האחר או לצד ג', כתוצאה משימוש בלתי מורשה זה כאמור.

5.3 והיה וייוודע לך על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך, אתה מסכים להודיע לנו בכתב לאלתר.

5.4 היה ויגיע לידיעתך כל גילוי של סיסמתכם, עליך להודיע לנו בכתב, לאלתר.

5.5 אתה אחראי לכל פעילות באתרנו הנובעת מכך שלא הצלחת לשמור בסוד את סיסמתך וכי תחשב לאחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה ממחדל זה.

6. ביטול חשבון והשהייתו

נוכל להשהות את חשבונך, לבטלו ו/או לערוך את פרטי חשבונכם, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא הודעה או הסבר. באפשרותך לבטל את החשבון באתרנו, כראות עיניך.

7. אחריות מוגבלת

7.1 אין אנו אחראים וגם איננו טוענים לשלמות המידע המפורסם באתרנו או להיותו מדויק, לכך שהמידע שבאתרנו מעודכן או כי האתר או כל שירות בו יישארו זמינים.

7.2 אנו שומרים את הזכות להפסיק כל שירות באתרנו או את כל השירותים, או לשנותם ולהפסיק לפרסם באתרנו, בכל פעם, על פי שיקול דעתנו, ללא הודעה או הסבר. להוציא במידה שנאמר אחרת במסמךDTP זה, לא תהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום אחר עם הפסקת שירותי אינטרנט אלו או שינויים, או אם נפסיק לפרסם את אתר האינטרנט.

7.3 במידה המירבית המותרת על פי החוק החל ובכפוף להוראות מסמך DTP זה, אנו מחריגים את כל המצגים והאחריות הקשורים לנושא תנאים אלו, אתר האינטרנט שלנו והשימוש באתרנו.

8. הגבלות והחרגות חבות

8.1 במסמך DTP זה אין דבר שיגביל או יחריג כל אחריות למוות או נזק גוף הנובעים מרשלנות, יגביל או יחריג כל חבות למצג מוטעה שיש בו משום רמייה, יגביל כל חבות בכל דרך שאינה מותרת בחוק החל או יחריג כל חבות שאסור להחריגה על פי החוק החל.

8.2 ההגבלות וההחרגות החבות הקבועות בסעיף 8.1 ובפרקים אחרים של מסמך DTP שולטות בכל החבויות הנובעות מהוראות הסכם DTP זה והקשורות לנושא מסמך זה, כולל חבויות הנובעות מחוזה, מעוולה (כולל רשלנות) ובגין הפרת חובה חקוקה, להוציא במידה שנאמר אחרת במפורש בתנאים אלו.

8.3 בכפוף להוראות מסמך DTP זה, לא תהא לנו חבות בגין כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא.

8.4 לא תהא לנו חבות כלפיך בגין כל הפסד הנובע מכל אירוע או אירועים שמעבר לשליטתנו הסבירה.

8.5 לא תהא לנו חבות כלפיך בגין כל הפסד עסקי, כולל (אך ללא הגבלה) הפסד או נזק לרווחים, הכנסה, שימוש, ייצור, חיסכון צפוי, עסקים, חוזים, הזדמנויות מסחריות או מוניטין.

8.6 לא תהא לנו חבות כלפיך בגין כל הפסד או השחתה של נתונים, מסד נתונים או תכנה כלשהם.

8.7 לא תהא לנו כל חבות כלפיך בגין כל הפסד או נזק מיוחד, ישיר או תוצאתי.

8.8 מקובל עליך כי יש לנו עניין בהגבלת כל חבות אישית של עובדינו הבכירים והאחרים ובהתחשב בעניין זה, אתה מאשר כי אנו גוף בעל חבות מוגבלת ומסכים שלא לבוא בכל תביעה אישית כנגד עובדינו הבכירים והאחרים, בנוגע לכל הפסד שנגרם לכם בקשר לאתר ולהוראות מסמך DTP זה.

9. הפרת תנאים אלו

9.1 מבלי לגרוע מזכויותינו האחרות על פי מסמך DTP זה, אם תפר כל הוראה מהוראות מסמך DTP זה בכל דרך שהיא, או אם אנו חושדים באופן סביר שהפרת כל הוראה מהוראות מסמך DTP זה בכל דרך שהיא, אנו עשויים לשלוח לך הודעה רשמית אחת או מספר הודעות רשמיות, להשהות באופן זמני גישה לאתרנו, למנוע ממך לגשת לאתרנו לצמיתות, לפתוח בהליכים משפטיים נגדך בין אם בגין הפרת חוזה או אחרת ו/או להשהות את חשבונך באתרנו או למחקו.

9.2 במקרה בו נשהה גישתך לאתרנו או חלק מאתרנו, נאסור על גישה זו או נחסום אותה, אסור לך לנקוט כל פעולה כדי לעקוף השהייה, איסור או חסימה אלו, כולל, אך ללא הגבלה, ליצור חשבון אחר ו/או להשתמש בו.

10. שינוי המסמך

10.1 אנו עשויים לשנות מסמך DTP זה מפעם לפעם.

10.2 מסמך DTP מעודכן זה יחול על השימוש באתרנו מתאריך פרסום המסמך המעודכן באתר ואתה מוותר בזאת על כל זכות שהיתה לך באופן אחר לקבל הודעה על שינויים אלו במסמך או להסכים להם.

10.3 אם נתת הסכמתך המפורשת למסמך DTP זה, אנו נבקש את הסכמתך המפורשת למסמך המעודכן. היה ולא נקבל הסכמתך המפורשת למסמך המעודכן בתוך פרק הזמן שנציין, ננתק את חשבונך באתר או נמחק אותו ויהיה עליך להפסיק להשתמש באתר.

11. הסבה

11.1 בזאת אתה מסכים כי אנו רשאים להסב, להעביר, להעביר בחוזה משנה או להשתמש בדרך אחרת בכל זכות ו/או התחייבות שלנו, לפי הוראות מסמך DTP זה.

11.2 להוציא הסכמתנו מראש בכתב, אסור לך להסב, להעביר, להעביר בחוזה משנה או להשתמש בדרך אחרת בכל זכות ו/או התחייבות שלך, לפי הוראות מסמך DTP זה.


12. עיקרון ההפרדה

12.1 אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יקבעו כי הוראה ממסמך ה-DTP אינה חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי ההוראות האחרות ימשיכו להיות בתוקף.

12.2 אם כל הוראה בלתי חוקית או בלתי-אכיפה של מסמך DTP זה תהיה בלתי חוקית או בלתי אכיפה, אם חלק ממנה נמחק, אזי חלק זה יחשב כנמחק ויתר ההוראה תמשיך להיות בתוקף.

13. זכויות צד ג'

13.1 מסמך DTP זה הוא חוזה המיועד לטובתנו ולטובתך. אין הכוונה שצד ג' יהנה ממנו או יוכל לאכפו.

13.2 מימוש זכויות הצדדים לחוזה, בכפוף לתנאים אלו, אינו כפוף להסכמה של כל צד ג' שהוא.

14. כוליות ההסכם

14.1 מסמך DTP זה, כולל פרק א (כתב וויתור), פרק ב' (תנאי שימוש) ופרק ג' (מדיניות פרטיות) יהווה את כל ההסכם בינך ובינינו בנוגע לשימוש באתרנו ויגבר על כל ההסכמים הקודמים בינך ובינינו בנוגע לשימוש באתרנו.

15. החוק וסמכות השיפוט

15.1 חוקי מדינת ישראל ישלטו בתנאים אלו והתנאים יפורשו על פי החוק הישראלי.

15.2 כל מחלוקת הנובעת מהוראות מסמך DTP זה תהא כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של ישראל.

16 . מידע עלינו

16.1 חברת מרגו פארמה בע"מ מס' חברה 512821471, שכתובתה שלווה 26 הרצליה. 

טל 099553311 ודוא"ל shpigelacademy@gmail.com היא בעלת האתר והמפעילה אותו.

16.2 ניתן ליצור אתנו קשר בדוא"ל, בכתובת לעיל, באמצעות טופס יצירת קשר שבאתרנו או במספר הטלפון המצוין לעיל.

ג. מדיניות פרטיות

1. מבוא

1.1 אנו מחויבים לשמור על פרטיות המבקרים באתרנו והמשתמשים בו. במסמך מדיניות זה נסביר כיצד אנו מטפלים בנתוניך האישיים.

1.2 בשימוש באתרנו ובהסכמתך להוראות מסמך DTP זה, כולל פרק ג' "מדיניות פרטיות", אתה מסכים לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאי מסמך DTP זה.

2. נתונים אישיים

2.1 בסעיף 2 זה קבענו את הסיווגים הכלליים של נתונים אישיים שאנו עשויים לעבד, המטרות שלשמן נעשה זאת והיסודות המשפטיים לעיבוד זה.

2.2 אנו עשויים לעבד נתונים על אודות השימוש שאתה עושה ותעשה באתרנו ובשירותים ("נתוני שימוש"). נתוני השימוש עשויים לכלול: את כתובת ה-IP שלך, מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה, מקור ההפניה, משך הביקור, צפיות בדפים ונתיבי סיור באתר וכן, מידע על תזמון השימוש בשירות, תדירותו ודפוס השימוש. המקור לנתוני השימוש הוא מערכת המעקב האנליטית שלנו. ניתן לעבד את נתוני השירות כדי לנתח את השימוש באתר ובשירותים. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך הנובעת משימוש באתרנו ומהסכמה להוראות מסמך DTP זה.

2.3 אנו עשויים לעבד את נתוני חשבונך ("נתוני חשבון"). נתוני החשבון עשויים לכלול את שמך וכתובת הדוא"ל שלך. אנו עשויים לעבד נתונים אלו לצורך הפעלת האתר, אספקת שירותינו, אבטחת בטיחות אתרנו והשירותים, אחזקת גיבויים למסדי הנתונים שלנו ותקשורת אתך. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך הנובעת משימוש באתרנו ומהסכמה להוראות מסמך DTP זה.

2.4 אנו עשויים לעבד מידע עליך הכלול בפרופיל האישי שלך, באתרנו ("נתוני פרופיל"). נתוני פרופיל עשויים לכלול: את שמך, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, תמונות פרופיל, מין, תאריך לידה, מצב אישי, תחומי עניין ותחביבים, מידע אודות השכלה ותעסוקה. אנו עשויים לעבד את נתוני הפרופיל כדי לאפשר לכם שימוש באתרנו ובשירותים ומעקב אחרי שימוש זה. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך הנובעת משימוש באתרנו ומהסכמה להוראות מסמך DTP זה.

2.5 אנו עשויים לעבד מידע הנכלל בכל פניה שלך אלינו בנוגע למוצרים ו/או לשירותים ("נתוני פניה"). עיבוד נתוני הפניה עשוי לשמש להצעת מוצרים ו/או שירותים הנוגעים אליהם, לשיווקם או למכירתם. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך הנובעת משימוש באתרנו ומהסכמה להוראות מסמך DTP זה.

2.6 אנו עשויים לעבד מידע הקשור לעסקאות, כולל רכישת טובין ושירותים, אשר יבוצעו בינך ובינינו ו/או באמצעות האתר ("נתוני עסקאות"). נתוני העסקאות עשויים לכלול את פרטי הקשר שלך, פרטי כרטיס אשראי ופרטי העסקה. עיבוד נתוני העסקאות עשוי לשמש לאספקת הטובין והשירותים ולרכישתם ולניהול רשומות מתאימות לעסקאות אלו. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך הנובעת משימוש באתרנו ומהסכמה להוראות מסמך DTP זה.

2.7 אנו עשויים לעבד מידע הנכלל בכל התקשרות שלך אתנו או הנוגע להתקשרות זו ("נתוני התכתבות"). נתוני התכתבות עשויים לכלול את תוכן ההתקשרות והמטא-נתונים הקשורים להתקשרות. אתרנו יחולל את המטא-נתונים הקשורים לתקשורות שבוצעו באמצעות טפסי "צור קשר" שבאתר. עיבוד נתוני ההתכתבות עשוי לשמש לתקשורת אתך ולניהול רשומות. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך הנובעת משימוש באתרנו ומהסכמה להוראות מסמך DTP זה.

2.8 אנו עשויים לעבד כל נתון אישי על אודותיך המוגדר בהוראות האחרות של מסמך מדיניות זה, בעת הצורך, כדי לגבש תביעות משפטיות, לממשן או להתגונן בפניהן, בין אם בהליכים בבית המשפט או בנוהל מנהלי או מחוץ לכותלי בית המשפט. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך הנובעת משימוש באתרנו ומהסכמה להוראות מסמך DTP זה.

2.9 אנו עשויים לגלות נתונים אישיים שלך לכל אדם בקבוצת החברות שלנו (דהיינו, חברות הבת שלנו, חברת האחזקה הסופית וכל חברות הבת שלה), במידה שגילוי זה נחוץ באופן סביר למטרות הקבועות במסמך מדיניות זה.

2.10 אנו עשויים לגלות נתונים אישיים שלך למבטחים שלנו ו/או ליועצינו המקצועיים, במידה וגילוי זה נחוץ באופן סביר לרכישת כיסוי ביטוחי ואחזקתו, לניהול סיכונים, לקבלת ייעוץ מקצועי ולניהול מחלוקות משפטיות.

2.11 הספקים המגישים לנו שירותי תשלום, ביניהם חברת PAYPAL LTD., הם המטפלים בעסקאות הכספיות הקשורות לאתרנו ולשירותים. אנו נחלוק בנתוני עסקאות עם ספקי שירותי התשלום שלנו רק במידה שהדבר נחוץ לשם עיבוד תשלומיך, החזרים על תשלומים אלו וטיפול בתלונות ובשאילתות הנוגעות לתשלומים והחזרים אלו.

2.12 בנוסף לגילויים המסוימים של נתונים אישיים, הקבועים בפרק 2 זה, אנו עשויים גם לגלות נתונים אישיים שלך כאשר גילוי כזה נחוץ לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שלה אנו כפופים, או כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אישיות טבעית אחרת.

2.13 אתה מאשר כי נתונים אישיים שהגשת לפרסום באמצעות אתרנו או השירותים עשויים להיות זמינים באינטרנט, ברחבי העולם. אין באפשרותנו למנוע שימוש (או שימוש לרעה) בנתונים אישיים אלו, על ידי אחרים.

3. בטיחות נתונים אישיים

3.1 אנו ננקוט אמצעים נאותים, טכניים וארגוניים, כדי לאבטח את נתוניך האישיים ולמנוע אובדנם, שימוש לרעה בהם או שינוי בהם.

3.2 אנו נאחסן את נתוניך האישיים על שרתים, מחשבים אישיים ומכשירים ניידים מאובטחים ובמערכות ידניות ומאובטחות לניהול רשומות.

3.3 הנתונים האישיים הבאים יאוחסנו על ידינו במתכונת מוצפנת: שמך, מידע קשר, סיסמא(ות) ונתוני בעל הכרטיס.

3.4 נתונים הקשורים לפניותיך ולעסקאות הכספיות, הנשלחים מהדפדפן שלך לשרת האינטרנט שלנו או משרת האינטרנט שלנו לדפדפן שלך, יוגנו באמצעות טכנולוגיית הצפנה.

3.5 אתה מאשר כי העברת נתונים שאינם מוצפנים (או שאינם מוצפנים באופן נאות) באינטרנט אינה בטוחה מעצם טיבה וכי נבצר מאתנו לערוב לבטיחות הנתונים הנשלחים באינטרנט.

3.6 עליך להבטיח כי סיסמתך אינה קלה לניחוש, בין אם על ידי אדם או תכנית מחשב. אתה אחראי לשמור על סודיות סיסמת הגישה שלכם לאתרנו. אנו לא נבקש ממך את סיסמתכם (להוציא בעת כניסה לאתרנו).

4. אתרי צד ג'

4.1 באתרנו נמצאים קישורים לאתרי צד ג' ופרטים של אתרים אלו.

4.2 אין לנו כל שליטה על מדיניות הפרטיות והנהגים של צד ג' ואיננו אחראים להם.

5. עוגיות (COOKIES)

5.1 עוגייה היא קובץ שיש בו מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) הנשלחת על ידי שרת אינטרנט לדפדפן ומאוחסנת בדפדפן. לאחר מכן היא מוחזרת לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.

5.2 עוגיות עשויות להיות "קבועות" או עוגיות "סשן" (“session”). עוגייה קבועה תאוחסן על ידי הדפדפן ותישאר בתוקף עד לתאריך הפקיעה שנקבע לה, אלא אם כן המשתמש ימחק אותה לפני תאריך הפקיעה. לעומת זאת, עוגיית שסן תפקע אחרי הביקור של המשתמש בדפדפן, כאשר ייסגר הדפדפן.

5.3 בדרך כלל אין בעוגיות מידע המזהה משתמש באופן אישי. אולם מידע אישי שאנחנו מאחסנים עבורך עשוי להיות קשור למידע המאוחסן בעוגיות ומתקבל מהם.

5.4 אנו משתמשים בעוגיות למטרות הבאות:

5.4.1 אימות – אנו משתמשים בעוגיות כדי לזהותך בעת ביקורך באתרנו וסיור בו.

5.4.2 סטטוס – אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לקבוע האם אתה מחובר לאתרנו.

5.4.3 עגלת קניות – אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשמור על מצב עגלת הקניות שלך בעודך מסייר באתרנו.

5.4.4 התאמה אישית – אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לאחסן מידע על אודות העדפותיך ולהתאים את אתרנו אליך, באופן אישי.

5.5.5 בטיחות – אנחנו משתמשים בעוגיות כמרכיב באמצעי הבטיחות המשמשים להגנה על חשבונות המשתמשים, כולל מניעת שימוש שיש בו מרמה באישורי הכניסה (login credentials) ולהגנה על אתרנו ועל השירותים, באופן כללי.

5.5.6 פרסום – אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לסייע לנו להציג פרסומות שיהיו רלבנטיות עבורך.

5.5.7 ניתוח – אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לסייע לנו לנתח את השימוש באתרנו והשירותים וביצועי האתר.

5.5.8 הסכמה לעוגיות – אנו משתמשים בעוגיות כדי לאחסן את העדפותיך בנוגע לשימוש בעוגיות באופן כללי יותר.

5.6 ספקי השירותים שלנו משתמשים בעוגיות ויתכן ועוגיות אלו יאוחסנו במחשבך כאשר תבקר באתרנו.

5.7 אנחנו משתמשים ב-Google Analytics כדי לנתח את השימוש באתרנו. Google Analytics אוסף מידע על השימוש באתר באמצעות עוגיות. המידע שנאסף והנוגע לאתרנו משמש ליצירת דו"חות על אודות שימוש באתרנו. ניתן לראות את מדיניות הפרטיות של גוגל בכתובת:  https://www.google.com/policies/privacy/ .

5.8 אנחנו מפרסמים באתרנו מודעות Google AdSense, שהן פרסומות המבוססות על תחומי עניין של המשתמשים. כדי לקבוע מהם תחומי העניין שלך, גוגל יעקבו אחר התנהגותך באתרנו ובאתרים ברשת המשתמשים בעוגיות.

5.9 חברת שירות התשלומים PAYPAL LTD. משמשת כספק שירות התשלומים שלנו. ספק שירות התשלומים משתמש בעוגיות. תוכל לראות את מדיניות הפרטיות של ספק שירותים זה בכתובת: https://www.paypal.com .

5.10 מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל עוגיות ולמחוק עוגיות. השיטות בעניין זה שונות מדפדפן לדפדפן ומגרסה לגרסה. תוכל לנהל את העדפותיך בנוגע לעוגיות באתרנו על ידי ביקור בכתובת: https://www.shpigel-academy.com .

ד. הודעת זכויות יוצרים

1. הודעת זכויות יוצרים ואכיפה

1.1 הזכויות שמורות לאקדמיה של גיורא שפיגל, אומנות האימון 2018

1.2 בכפוף להוראות המפורשות של הודעה זו, אנחנו, אנו בעלים של זכויות היוצרים וזכויות אחרות של קניין רוחני באתרנו והחומר שבאתרנו ומחזיקים בהן. כל זכויות היוצרים וזכויות אחרות של קניין רוחני באתרנו, הן שמורות.

1.3 אנחנו מתייחסים בכובד ראש להגנה על זכויות היוצרים שלנו. אם נגלה שהשתמשת בחומרים שלנו המוגנים בזכויות יוצרים, בניגוד לרישיון שנקבע במסמך DTP זה, אנו עלולים לפתוח נגדך בהליכים משפטיים, לדרוש פיצוי כספי ו/או צו מניעה כדי למנוע ממך להשתמש באותם חומרים. יתכן אף שבית המשפט יפסוק לך הוצאות.

1.4 באפשרותך לבקש רשות להשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים והמצויים באתר האינטרנט שלנו. כתוב לנו לדוא"ל או בדואר רגיל, באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר או במסמך DTP זה. [1] השימוש במין זכר או לצורך נוחיות בלבד. כל פנייה במין זכר מתייחסת גם למין נקבה.

גיורא שפיגלמאמן יקר,
אני מזמין אותך להכנס לאתר ולהתרשם מתוכנו.
האתר מכיל אימונים, תוכניות אימונים, ומאמרים מקצועיים הכוללים את כל הידע והנסיון שלי.
גיורא שפיגל